Ιστορία

Ιστορία

Πυρήνας των διοργανώσεων του "Money- Show", σύμφωνα με το βασικό σχεδιασμό του, είναι τα Συνέδρια, τα οποία πραγματοποιούνται με παράλληλη λογική, κατά το έκαστο διήμερο των εκδηλωσεων.

Τα Συνέδρια αυτά αποτελούν σε κάθε διοργάνωση των κεντρικό κορμό των εκδηλώσεων, στα οποία περιλαμβάνονται:

Α. Το Κεντρικό Συνέδριο, την δεύτερη συνήθως ημέρα των εκδηλώσεων με θέμα σχετιζόμενο με την "Νέα Αγορά Χρήματος".

Β. Τα Παράλληλα Συνέδρια, τα οποία καλύπτουν εξειδικευμένα όλους τους ξεχωριστούς τομείς της Αγοράς των Επενδύσεων και την Αγορά του Χρήματος, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα ουσιαστικών παρουσιάσεων και παρεμβάσεων επί θεμάτων τα οποία απασχολούν τους αντίστοιχους φορείς και τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στους τομείς αυτούς.

Για τη διοργάνωση των Συνεδρίων, ο Όμιλος Organotecnica συνεργάζεται πάντα με κεντρικούς φορείς έκφρασης των εμπλεκόμενων σε κάθε ξεχωριστό τομέα, όπως επίσης και με Μ.Μ.Ε επιλεγμένα βάση του κύρους τους στον τομέα αυτό.

Η επιλογή αυτή, είχε και έχει ως στόχο την εξασφάλιση εγκυρότητας κάθε Παράλληλου Συνεδρίου από πλευράς ομιλητών – panelists και από πλευράς βεβαίως βαρύτητας και εγκυρότητας των σχετικών παρεμβάσεων, είτε αυτές είχαν τη μορφή διατύπωσης προτεραιοτήτων πολιτικής, είτε είχαν τη μορφή κριτικής.