Ιστορία

Money Show Contacts

Το επιχειρηματικό μέρος των εκδηλώσεων (Money Show Contacts) περιέλαβε για τους πελάτες της διοργάνωσης τρεις εναλλακτικές δυνατότητες:

Α. Ειδικά Conference Rooms του ξενοδοχείου διεξαγωγής, τα οποία δόθηκαν σε «Προνομιακούς Εκθέτες» για την υλοποίηση εταιρικών παρουσιάσεων και την πραγματοποίηση επαφών υψηλού profile. Επιπλέον, σε ειδικές περιπτώσεις, δόθηκε η άδεια των διοργανωτών για χρησιμοποίηση των συνεδριακών χώρων σε συγκεκριμένες ώρες, ώστε να καταστούν δυνατές εταιρικές παρουσιάσεις επιλεγμένου κοινού, με προβολή στα πλαίσια του συνεδριακού προγράμματος.

Β. Το χώρο των Lobbies του ξενοδοχείου, στον οποίο τοποθετήθηκαν stands παρουσίασης ορισμένων Εκθετών, για την προβολή τους στα πλαίσια της κανονικής ροής του κοινού των Συνεδρίων. Επιπλέον, ορισμένοι πελάτες χρησιμοποίησαν δωμάτια του ξενοδοχείου ως ιδιωτικούς χώρους συναντήσεων, για την παρουσίαση των υπηρεσιών τους και την εμπιστευτική συζήτηση συνεργασιών.

Γ. Την προβολή πελατών - εκθετών είτε μέσω ειδικών ρυθμίσεων στους χώρους των εκδηλώσεων, είτε μέσω της διαφημιστικής τους προώθησης στον Οδηγό του "MONEY-SHOW" και το λοιπό διαφημιστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Από τις συζητήσεις των διοργανωτών της "Money Land" με τους Εκθέτες, προέκυψε ότι το επίπεδο Kat το μέγεθος των επιχειρηματικών επαφών των ανωτέρω εκθετών υπήρξε σε συνάρτηση με τους παρακάτω τρείς βασικούς επικοινωνιακούς παράγοντες:

• Της εμπειρίας που είχαν αποκομίσει οι περισσότεροι τους από τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες διοργανώσεις του "MONEY-SHOW". Οι Εκθέτες αυτοί μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τις καινοτομικές δυνατότητες επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ που παρέχει η δομή των εκδηλώσεων και το είδος του κοινού που προσελκύεται από τα Συνέδρια και τη διαφήμιση στον ειδικό Χρηματιστηριακό και Επιχειρηματικό Τύπο.

• Από το σχεδιασμό της Επικοινωνιακής τακτικής τους, σε επίπεδο παρουσίασης, προσκλήσεων, επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών, και προβολής. Στον τομέα αυτό αρκετοί από τους Εκθέτες αναζήτησαν επαγγελματικές υπηρεσίες σχεδιασμού & υλοποίησης είτε από τον

Όμιλο Organotecnica, είτε από άλλους συμβουλευτικούς φορείς της ελληνικής αγοράς.

• Από τη μορφή των προϊόντων ή υπηρεσιών τους & την ταύτισή τους με τα ενδιαφέροντα του ειδικού κοινού των εκδηλώσεων.