Ιστορία

Χορηγοί και Υποστηρικτές

To "MONEY-SHOW" στηρίχθηκε οικονομικά και στη συμμετοχή χορηγών από τον επιχειρηματικό χώρο και το χώρο της Αγοράς Χρήματος.

Oι χορηγοί αυτοί δεν ενίσχυσαν το "MONEY-SHOW" απλά και μόνο, με το «κλασικό» σκεπτικό της χρηματοδότησης μίας αξιόλογης προσπάθειας.

Οι συμφωνίες των χορηγιών συνήφθησαν κατόπιν ενδελεχούς μελέτης των αναγκών Επικοινωνίας και Μάρκετιγκ των φορέων- χορηγών σε συνεργασία με το ειδικευόμενο επιτελείο του Ομίλου Organotecnica  (που ήταν και παραμένει πριν από κάθε άλλο) Όμιλος Συμβούλων Επιχειρήσεων. Ο Όμιλος Organotecnica επεδίωξε (και πέτυχε) την προσαρμογή ορισμένων Οργανωτικών Επιλογών του "Money-Show"ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ανάγκες Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ των συγκεκριμένων χορηγών, χωρίς βεβαίως να αλλάξει η βασική δομή της διοργάνωσης.

Επιπλέον εξασφάλισε σειρά Παροχών και Υπηρεσιών στους χορηγούς, οι οποίες κόστιζαν τουλάχιστον όσο το ύψος της χορηγίας τους, το οποίο κόστος ωστόσο μπορούσε να αντληθεί συνεργιστικό τρόπο μέσα στα πλαίσια του   "Money-Show".

Ουσιαστικά λοσιόν, οι χορηγίες αυτές έλαβαν έμμεσα τη μορφή μιας στρατηγικής συνεργασίας, κατά τρόπο ώστε η χρηματική στήριξη της διοργάνωσης, να ωφελεί πολλαπλά  όλους του εμπλεκόμενους.