Επισκόπηση

Το Money Show είναι ένα μοναδικού χαρακτήρα πολυσυνεδριακό φόρουμ, που αποτελείται από Συνεδριακές Εκδηλώσεις και Εκθεσιακές Εταιρικές παρουσιάσεις της επενδυτικής αγοράς, των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και της αγοράς χρήματος.

Κάθε χρονιά συγκεντρώνει, στο πλαίσιο της διοργάνωσής του, όλες τις δυνάμεις της Πολιτείας, των εθνικών θεσμικών φορέων της αγοράς χρήματος, των μεγάλων επενδύσεων και των εισηγμένων στο Χ.Α. επιχειρήσεων.

Η ιδέα του Money Show

Ένα πολυσυνεδριακό φόρουμ για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την αγορά χρήματος, που συνδυάζει με ιδεώδη τρόπο δύο μορφές επικοινωνίας: τα Συνέδρια και την Έκθεση.

Τo forum περιλαμβάνει:

1. πρόγραμμα από συνεδριακές εκδηλώσεις με θεματολογίες, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των διαθέσιμων επιχειρηματικών και επενδυτικών επιλογών και υπηρεσιών.

2. έκθεση με περίπτερα για προβολή των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προδιαγραφές

• Κεντρική Εκδήλωση στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος.

• Συμμετοχή Ελληνικής Κυβερνήσεως – Αντιπολιτεύσεως

• Συμμετοχή με παράλληλες εκδηλώσεις των Εθνικών Θεσμικών Φορέων (παραγωγικών και κεφαλαια αγοράς)

• 200 (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) προεπιλεγμένες παράλληλες εκδηλώσεις με αντικείμενο την Ελληνική Οικονομία.

• 50.000 επισκέπτες, εκ των οποίων 40.000 είναι σύνεδροι ή/και επενδυτές

• Τηλεοπτική‐ραδιοφωνική‐έντυπη διαφήμιση και επικοινωνία

Συμμετοχές

Διεθνείς συμμετοχές, συμμετοχή των παραγωγικών Υπουργείων, συμμετοχή Επιμελητηρίων, θεσμικοί φορείς χρήματος, σνεξάρτητες αρχές, συντεχνιακοί‐κλαδικοί φορείς, πανεπιστήμια‐κολέγια, Real Estate, εταιρίες αγοράς χρήματος.

Οι βασικοί στόχοι του ‘’Money Show’’ συνοψίζονται στους εξής:

• Μοναδική ευκαιρία σύγκλισης και συνεύρεσης όλων των οικονομικών, επιχειρηματικών, επενδυτικών, πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών φορέων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, σε μία εκδήλωση, σε ένα Πολυσυνέδριο – Έκθεση αναπτυξιακού, επενδυτικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

• Μεγάλη προβολή των συμμετεχόντων προς ένα ειδικό και ευρύ κοινό.

• Δυνατότητα διαπραγμάτευσης συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον.

• Παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο πλήρους και σφαιρικής ενημέρωσης για τις δυνατότητες της Εθνικής και της ευρύτερης αγοράς και τις τάσεις εξέλιξης της .

• Ανάδειξη των κορυφαίων θεμάτων της ευρύτερης γεωπολιτικά περιοχής, μέσα από τη συντονισμένη συνεδριακή και εκθεσιακή προβολή τους.

Κοινό

Το Money Show, ως διοργάνωση, στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέκλυση ειδικής μερίδας κοινού άμεσου ενδιαφέροντος του Money Show. To κοινό του Money Show, αποτελείται από επιχειρηματίες (βιομηχάνους, βιοτέχνες, ξενοδόχους, εμπόρους), ελεύθερους επαγγελματίες (νομικούς, οικονομολόγους, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, μεσίτες, οργανωτές κ.λ.π.), επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστημονικό δυναμικό και φοιτητές οικονομικής κατεύθυνσης.