Ποιοι Είμαστε

Ιστορία

Όταν το 1960 ιδρύθηκε στην Αθήνα ένα γραφείο με την επωνυμία "Σπύρος Ζευγαρίδης & Συνεργάτες, Σύμβουλοι Οργάνωσης και Μάρκετινγκ", πολύ λίγοι μιλούσαν στην Ελλάδα για οργάνωση, ελάχιστοι δε γνώριζαν τον όρο "μάρκετινγκ".

Από το 1960 ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Σήμερα, οι απόγονοι του αρχικού πυρήνα, ένας Ομιλος εξειδικευμένων συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείων σε όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, αποτελούν την απόδειξη της επιτυχίας μιας μοναδικής παρουσίας στο χώρο των υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η εταιρία αναδιοργανώθηκε και μετονομάστηκε σε "Organotecnica Ltd".

Μέσα σε λίγα χρόνια, μια σειρά εξειδικευμένων εταιριών ξεπήδησαν από τους κόλπους της, που δραστηριοποιήθηκαν συντονισμένες από την "ομπρέλα" του Ομίλου Organotenica, για την αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών και αναπτυξιακών προβλημάτων.

ΣΗΜΕΡΑ…

Ο Όμιλος ORGANOTECNICA θα παρέχει σήμερα τις συμβουλευτικές και μελετητικές του υπηρεσίες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα στελέχη και οι συνεργαζόμενες εταιρίες του Ομίλου θα παρέχουν στους πελάτες του συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και παραγωγικότητας, καινοτομίας, δημοσίων σχέσεων και προβολής, πληροφορικής, μελετών και ελέγχου βιωσιμότητας, χρηματοδοτήσεων και αναδιοργάνωσης εταιριών, οικονομικού ελέγχου και συγχωνεύσεων, εφαρμοσμένης αυτοματοποίησης γραμματειακών διαδικασιών, έρευνας αγοράς, επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, επιχειρηματικών εκδόσεων, κλπ.

Στον Ομιλο Organotecnica είναι κοινή γνώση ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, απαιτείται ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων γνώσεων και εμπειρίας.

Για το λόγο αυτό ακριβώς, αναπτύχθηκε μια οργάνωση ειδικών από πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Πάνω απ' όλα, ο Ομιλος παραμένει συνεργασία Συμβούλων Επιχειρήσεων προσανατολισμένων στην επίτευξη αποτελεσμάτων.

Ο στόχος αυτός απαιτεί συχνά έναν καλά συντονισμένο συνδυασμό ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι καταλληλότερες τεχνικές εφαρμόζονται προς ωφέλεια κάθε ξεχωριστού πελάτη.

Για κάθε περίπτωση σχηματίζεται η αναγκαία πια "ομάδα έργου" από τους έμπειρους συνεργάτες του Ομίλου, υπό το συντονισμό της αντίστοιχης Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων του.

Οι περισσότεροι από αυτούς τους συνεργάτες είναι με μεταπτυχιακές σπουδές, και αρκετοί με διδακτορικό δίπλωμα.