Ποιοι Είμαστε

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Ομιλος Organotecnica, παλαιό μέλος του ΣΕΓΜ (Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείου Μελετών) και της CEBI (Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Διεθνούς Ενωσης Οίκων Συμβούλων), είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΣΜΑ (Συνδέσμου Ελληνικών Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ).

Στη βάση αυτή, ο Όμιλος ακολουθεί τους κώδικες δεοντολογίες των φορέων αυτών και τοποθετεί ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
α. τη δυνατότητα ομάδων από συμβούλους διαφορετικών ειδικοτήτων να συνεργαστούν για το συμφέρον του πελάτη
β. την αντικειμενικότητα, που αποβλέπει στην προτεραιότητα των στόχων της μελέτης ή συμβουλευτικής παρέμβασης και στην απομόνωση των θεμάτων προμήθειας αγαθων
γ. την ουσιαστική ευθύνη έναντι του συλλογικού συμφέροντος, των πελατών, των συμβαλλομένων και του επαγγέλματος

Η φιλοσοφία του Ομίλου είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση της θέσης του πελάτη με εφαρμόσιμες υποδείξεις και προγράμματα.

Ο Όμιλος βοηθά τους πελάτες στην επίτευξη στόχων στους τρεις χώρους για τους
οποίους χρειάζονται συχνότερα οι παρεμβάσεις των ειδικών:
• Λήψη αποφάσεων
• Στρατηγικός σχεδιασμός και εφαρμογή βελτιώσεων και καινοτομιών
• Αξιοποίηση της υποδομής

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες του Ομίλου δεν είναι θεωρητικές, αλλά χρήσιμες και πρακτικά εφαρμόσιμες στα πλαίσια των δυνατοτήτων κάθε πελάτη.
Επιδίωξη του Ομίλου είναι η εργασία να ολοκληρώνεται όχι για τον πελάτη, αλλά με τον πελάτη, σε μια κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη της θέσης του πελάτη στην αγορά που καθορίζει μια σωστή ανάγνωση των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων.
Η κατανόηση του περιβάλλοντος του πελάτη είναι από τα βασικότερα προαπαιτούμενα για την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων μας.
Η ουσιαστική συμμετοχή του πελάτη εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο, από πλευράς του, του έργου του Ομίλου, ανεβάζει την εμπιστοσύνη του στην αντικειμενικότητα των συμπερασμάτων, και του επιτρέπει να αισθάνεται περισσότερο υπεύθυνος για τους στόχους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.